Najczęściej zadawane pytania

czytnik biometryczny

– Palec został naciśnięty na czujniku zbyt mocno lub zbyt delikatnie. Palec należy przycisnąć do powierzchni czujnika z umiarkowaną siłą.
– Powierzchnia odcisku palca była zbyt mała. Na czujniku należy przycisnąć większą powierzchnię palca.
– Baza danych odcisków palców jest pełna. Będzie można dodać nowy odcisk palca po usunięciu jednego z istniejących zapisanych w bazie.
– Skóra na palcu, który próbujesz zarejestrować, jest bardzo sucha. Upewnij się, że Twoja skóra jest wystarczająco wilgotna.
– Rozwiązywanie problemów dotyczących dzieci, osób starszych i uszkodzonych odcisków palców znajduje się w ostatniej zakładce.

– Palec został naciśnięty na czujniku zbyt mocno lub zbyt delikatnie. Palec należy przycisnąć do powierzchni czujnika z umiarkowaną siłą.
– Powierzchnia odcisku palca wciśniętego na czujnik była zbyt mała. Na czujniku należy przycisnąć większą powierzchnię palca.
– Skóra na palcu, który próbujesz zarejestrować, jest bardzo sucha. Upewnij się, że Twoja skóra jest wystarczająco wilgotna.
– W przypadku rozwiązywania problemów dotyczących dzieci, osób starszych i uszkodzonych odcisków palców przeczytaj ostatnią zakładkę.

– Urządzenie nie jest podłączone do zasilania. Sprawdź okablowanie pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz sprawdź bezpiecznik, do którego jest podłączone urządzenie. Jeśli urządzenie nadal nie odpowiada, wezwij autoryzowany serwis naprawczy.
– W silnym świetle dziennym biała dioda LED może nie być widoczna. Osłoń urządzenie ręką.

– Awaria urządzenia. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem naprawczym.

– Palec, który został użyty, może być zaprogramowany do wyzwalania drugiego przekaźnika. Najpierw usuń odcisk palca, a następnie zarejestruj go ponownie i przypisz do pierwszego przekaźnika. Procedura jest opisana w instrukcji obsługi oraz w skróconej instrukcji.
– Awaria urządzenia lub zamka elektrycznego. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem naprawczym.

– Jeśli nie można zarejestrować odcisku palca dziecka, oznacza to, że jest on za mały albo niewystarczająco rozwinięty. Odciski palców są w pełni wykształcone w wieku około ośmiu lat.
– Odcisk palca dziecka został pomyślnie zarejestrowany, ale po pewnym czasie nie jest już rozpoznawany. Odciski palców mogą się bardzo zmienić w krótkim czasie w fazie rozwoju. Ponownie zarejestruj odciski palców dziecka.
– Osoby starsze mogą mieć suchą i mniej elastyczną skórę. To sprawia, że odciski palców są trudniejsze do zarejestrowania i rozpoznania. Użytkownicy z tej grupy muszą nawilżać ręce przed zarejestrowaniem i użyciem urządzenia. Mogą również zarejestrować ten sam palec więcej niż raz. Ułatwi to rozpoznanie.
– Praca fizyczna, zwłaszcza związana z użyciem chemikaliów i różnych płynów czyszczących, może prowadzić do uszkodzenia odcisków palców. Jakość odcisków palców można poprawić, stosując nawilżające kremy do rąk, a aby zwiększyć szanse powodzenia, zaleca się rejestrowanie tego samego odcisku palca więcej niż jeden raz. W skrajnych przypadkach, gdy odcisk palca jest poważnie uszkodzony i urządzenie nie może go rozpoznać, zalecane jest zastosowanie innego rozwiązania, takiego jak panel dotykowy (touchpad).

pochwyt

– Palec został naciśnięty na czujniku zbyt mocno lub zbyt delikatnie. Palec należy przycisnąć do powierzchni czujnika z umiarkowaną siłą.
– Powierzchnia odcisku palca była zbyt mała. Na czujniku należy przycisnąć większą powierzchnię palca.
Baza danych odcisków palców jest pełna. Będzie można dodać nowy odcisk palca po usunięciu jednego z istniejących.
– Skóra na palcu, który próbujesz zarejestrować, jest bardzo sucha. Upewnij się, że Twoja skóra jest wystarczająco wilgotna.
– Urządzenie jest w trybie uśpienia. Należy nacisnąć jeden z przycisków, aby wybudzić urządzenie.
– Rozwiązywanie problemów dotyczących dzieci, osób starszych i uszkodzonych odcisków palców znajduje się w ostatniej zakładce.

– Zbyt mocne lub zbyt delikatne naciśnięcie palca na czujniku. Palec należy przycisnąć do powierzchni czujnika z umiarkowaną siłą.
– Na czujniku została dociśnięta zbyt mała powierzchnia palca. Na czujniku należy przyłożyć większą powierzchnię palca.
– Skóra na palcu, który próbujesz zarejestrować, jest bardzo sucha. Upewnij się, że Twoja skóra jest wystarczająco wilgotna.
– Urządzenie jest w trybie uśpienia. Należy nacisnąć jeden z przycisków, aby wybudzić urządzenie.
– Aby rozwiązać problemy dotyczące dzieci, osób starszych i uszkodzonych odcisków palców, przeczytaj ostatnią zakładkę.

– Urządzenie jest w trybie uśpienia. Naciśnij jeden z przycisków i przytrzymaj na nim palec przez 1 sekundę, aby wybudzić urządzenie.
– Urządzenie nie jest podłączone do zasilania. Należy sprawdzić okablowanie pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz sprawdzić bezpiecznik, do którego jest podłączone urządzenie. Jeśli urządzenie nadal nie odpowiada, należy wezwać autoryzowany serwis naprawczy.

– Awaria urządzenia. Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem naprawczym.

– Palec, który został użyty, może być zaprogramowany do wyzwalania drugiego przekaźnika. Najpierw należy usunąć odcisk palca, a następnie zarejestrować go ponownie i przypisać do pierwszego przekaźnika. Procedura jest opisana w instrukcji obsługi oraz w skróconej instrukcji.
– Awaria urządzenia lub zamka elektrycznego. Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem naprawczym.

– Jeśli nie można zarejestrować odcisku palca dziecka, oznacza to, że jest on za mały albo niewystarczająco rozwinięty. Odciski palców są w pełni wykształcone w wieku około ośmiu lat.
– Odcisk palca dziecka został pomyślnie zarejestrowany, ale po pewnym czasie nie jest już rozpoznawany. Odciski palców mogą się bardzo zmienić w krótkim czasie w fazie rozwoju. Ponownie zarejestruj odciski palców dziecka.
– Osoby starsze mogą mieć suchą i mniej elastyczną skórę. To sprawia, że odciski palców są trudniejsze do zarejestrowania i rozpoznania. Użytkownicy z tej grupy muszą nawilżać ręce przed zarejestrowaniem i użyciem urządzenia. Mogą również zarejestrować ten sam palec więcej niż raz. Ułatwi to rozpoznanie.
– Praca fizyczna, zwłaszcza związana z użyciem chemikaliów i różnych płynów czyszczących, może prowadzić do uszkodzenia odcisków palców. Jakość odcisków palców można poprawić, stosując nawilżające kremy do rąk, a aby zwiększyć szanse powodzenia, zaleca się rejestrowanie tego samego odcisku palca więcej niż jeden raz. W skrajnych przypadkach, gdy odcisk palca jest poważnie uszkodzony i urządzenie nie może go rozpoznać, zalecane jest zastosowanie innego rozwiązania, takiego jak panel dotykowy (touchpad).

panel dotykowy

– Powierzchnia palca wciśniętego na cyfrę była zbyt mała. Palec powinien zakryć całą cyfrę.
– Zbyt wolno nastąpiło zbliżanie się do numeru. Należy szybko nacisnąć numer.
– Awaria urządzenia. Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem naprawczym.

– Po wprowadzeniu kodu nie naciśnięto przycisku potwierdzenia. 
– Wprowadzono błędny kod. 
– Wprowadzony kod został wcześniej usunięty z bazy danych.
– Jeśli kod jest prawidłowy, ale drzwi się nie otwierają, najprawdopodobniej przyczyną jest awaria elektrozamka.

– Podświetlenie jest słabo widoczne przy mocnym świetle dziennym.
– Podświetlenie zostało wyłączone. Należy nacisnąć dowolny klawisz.
– Urządzenie jest wyłączone lub nie jest podłączone do zasilania.
– Awaria urządzenia. Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem naprawczym.

– Trzy razy z rzędu został wprowadzony nieprawidłowy kod. Klawiatura została tymczasowo zablokowana.

– Awaria urządzenia. Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem naprawczym.